Traumeforløsning

Traumebehandling – traumeterapi

– Min tidligere underviser sagde, at alle vores problemer skyldes traumer!

Traumeterapi refererer til en form for psykoterapi designet til at hjælpe en person med at håndtere og helbrede traumer. Traumer kan opstå som følge af ekstreme eller skadelige oplevelser, såsom vold, overfald, ulykker, misbrug eller andre livstruende begivenheder, men det kan også opstå på baggrund af, at vi som børn ikke fik vores behov dækkede eller hvis vi ikke blev accepteret, som dem vi er. Traumeterapi er designet til at hjælpe enkeltpersoner med at bearbejde og håndtere de følelsesmæssige og mentale konsekvenser af traumatiske begivenheder.

Der er forskellige tilgange til traumeterapi, og terapeuten kan vælge en metode baseret på klientens unikke behov og symptomer. Nogle almindelige former for traumeterapi inkluderer kognitiv adfærdsterapi (CBT), øjenbehandling med bevægelse (EMDR) og narrativ terapi. Målet med traumeterapi er at hjælpe dig med at forstå, integrere og bearbejde traumatiske minder, så de ikke længere har en indvirkning på dit liv og velvære. Det indebærer ofte at arbejde med klientens tanker, følelser og adfærd for at skabe positive ændringer og fremme helbredelse.

Jeg arbejder med bilateral traumebehandling:

Bilateral traumebehandling refererer til terapimetoder, der involverer stimulering af begge hjernehalvdele for at hjælpe med at behandle traumer og psykologiske lidelser. En af de mest kendte metoder inden for bilateral traumebehandling er Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

EMDR er udviklet af Francine Shapiro og bruges ofte til at behandle posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og andre traumerelaterede tilstande. Denne terapimetode indebærer normalt følgende faser:

  1. Historie og planlægning: Terapeuten indsamler oplysninger om klientens historie og identificerer specifikke traumatiske begivenheder.
  2. Forberedelse: Klienten øver en tryg tilstand, og terapeuten hjælper med at etablere et trygt miljø.
  3. Bearbejdning: Under denne fase fokuserer terapeuten på specifikke traumatiske minder. Klienten bringes i en tilstand af fokuseret opmærksomhed, samtidig med at de udsættes for bilateral stimulering. Dette kan opnås ved hjælp af øjenbevægelser, lyd eller taktile stimuli.
  4. Installation: Positive tanker og overbevisninger styrkes, og klienten opfordres til at integrere positive erstatninger for negative overbevisninger.
  5. Kroppslig opmærksomhed: Klienten lærer at være opmærksom på kropsfornemmelser for at regulere følelser og stress.
  6. Afslutning: Terapeuten evaluerer klientens fremskridt og sikrer, at de har ressourcer til at håndtere eventuelle resterende udfordringer.

Bilateral traumebehandling sigter mod at fremme bearbejdning af traumatiske minder og reducere de negative følger af traumer. Det er vigtigt at bemærke, at selvom EMDR er en af de mest kendte metoder inden for bilateral traumebehandling, er der også andre tilgange og metoder, der kan bruges og ofte inddrages, for at bearbejdningen af traumerne/traumet lykkes.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *